0 Item(s)

U hebt niets in uw winkelwagen.Product was successfully added to your shopping cart.

Privacy Policy

Privacy Policy

Beveiliging en privacy

De company hair concepts GmbH is gelukkig over uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf.
Wij waarderen uw vertrouwen en gebruiken de grootste zorg en veiligheid om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
Wij willen dat u weet wanneer we welke gegevens opslaan en hoe we deze gebruiken. Als een particuliere onderneming zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hebben technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels voor gegevensbescherming zowel door ons als door andere externe dienstverleners worden nageleefd.
Alle persoonlijke gegevens die in de context worden verzameld, worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens, alleen met het oog op de uitvoering van het contract en om legitieme zakelijke belangen te beschermen met betrekking tot de zorg voor onze klanten.
De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan niet-geautoriseerde derden buiten het bedrijf is uitgesloten. Alleen als wij wettelijk verplicht zijn of bij een rechterlijk bevel, zullen we uw gegevens doorsturen naar geautoriseerde bronnen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden waarvoor u niet uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
Als u ons persoonlijke gegevens hebt gegeven, kunt u deze op elk gewenst moment verwijderen. Gegevens voor boekhoudkundige doeleinden worden niet beïnvloed door een beëindiging of verwijdering.Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of en welke persoonlijke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. In ons openbare register van procedures hebben we de informatie volgens artikel 24 GDPR samengevat.

De snelle ontwikkeling van internet vereist van tijd tot tijd aanpassingen in onze beveiligings- en privacystructuur. U wordt op dit moment geïnformeerd over de wijzigingen.

Openbare procedurele map van Hair Combi
De algemene verordening gegevensbescherming van de EU (artikel 24 AVG) bepaalt dat de functionaris voor gegevensbescherming de volgende informatie voor iedereen beschikbaar moet stellen (artikel 24 van de GDPR):

1. Naam van de verantwoordelijke instantie:

Hair Combi
Herr Edo Karell
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
NETHERLANDS

2. Adres van de verantwoordelijke instantie:

Hair Combi
Herr Edo Karell
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
NETHERLANDS 4. Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van gegevens: Het doel van het bedrijf is de handel in cosmetica, haarverzorgingsproducten en accessoires en diensten. Het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens is het uitvoeren van het bovenstaande doel.

5. Beschrijving van de getroffen groepen personen en de bijbehorende gegevens- of gegevenscategorieën: gegevens van werknemers en klantgegevens, alsmede gegevens van leveranciers, indien deze noodzakelijk zijn voor de vervulling van het doel zoals vermeld onder 4. hierboven.

6. Begunstigden of categorieën ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden medegedeeld: overheidsinstanties die onderworpen zijn aan prioritaire wetgeving overeenkomstig artikel 24 AVG.

7. Regeltermijnen voor het verwijderen van gegevens: de wetgever heeft verschillende opslagverplichtingen en deadlines afgegeven. Na het verstrijken van deze deadlines worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd. Als de gegevens hier niet door worden beïnvloed, worden ze verwijderd als de in sectie 4 genoemde doeleinden worden weggelaten. 8. Geplande gegevensoverdracht aan derde landen: een overdracht naar derde landen vindt niet plaats en is niet gepland.

1. Noodzakelijke gegevensverzameling
Het is niet in ons belang om klantinformatie te verkopen. Uw gegevens worden daarom niet bekendgemaakt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We slaan de door u verstrekte gegevens op voor een optimale orderverwerking. Dit is van toepassing op uw naam en adres, uw geboortedatum, uw gebruikers-ID en wachtwoord, uw e-mailadres en uw betalingsgegevens. Bij de eerste orde of het eerste gebruik van de functies waarvoor registratie vereist is, vragen wij u om uit te leggen uw toestemming om in staat om uw gegevens op te slaan voor het aanbrengen van een klant-account, zodat u in de toekomst een snellere en meer comfortabel te kopen. Als we van te voren invoeren, bijvoorbeeld bij het maken van een aankoop op rekening, krijgen we om onze legitieme belangen te beschermen indien nodig credit informatie op basis van wiskundige en statistische methoden in de Billink, a. Voor dit doel dragen we de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de kredietcontrole over aan iDEAL en gebruikt de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een verzuim voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De persoonlijke gegevens zijn uw naam en adres, accountnummer en bankcode of creditcardnummer (inclusief geldigheidsperiode), factuurbedrag en valuta en het transactienummer. Novalnet AG kan deze informatie gebruiken voor betalingsverwerking en deze aan ons doorgeven. Het is verplicht om de informatie te behandelen in overeenstemming met de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om uw bestelling te vervullen en te verwerken. Voor de uitvoering van het contract, zullen wij uw gegevens doorgeven aan de rederij in opdracht van de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Om betalingen te verwerken, geven we de nodige betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gegeven voor de betaling en eventuele betalingsdienstaanbieders die in opdracht van ons zijn betaald.

2. Cookies
Net als veel andere websites gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's om het bezoeken van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van deze website kunt analyseren. De meeste cookies die we gebruiken, worden na het einde van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies) van uw harde schijf verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer staan ​​en stellen ons in staat om uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (de zogenaamde permanente cookies). Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u dit zelf voorkomen: de helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers vertelt u hoe u uw browser instelt zodat deze geen nieuwe cookies accepteert, hij zal u waarschuwen voor nieuwe cookies of verwijdert alle reeds ontvangen cookies.Met cookies kunt u sommige functies van onze site gebruiken, dus we raden u aan de cookiefunctie in te schakelen. Het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten is dus alleen mogelijk als u ons toestaat cookies in te stellen

3. Privacybeleid voor het gebruik van "Google Analytics"
newsha.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering echter is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief voor browser-add-on van browsers op mobiele apparaten, klik op deze link om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Een opt-out cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. 4. Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

4.1 Nieuwsbrief
Nadat u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd uw nieuwsbriefabonnement te bevestigen. Dit zorgt ervoor dat geen enkele derde uw gegevens heeft misbruikt (double opt-in principe). In geen geval geven we uw gegevens door aan derden voor reclamedoeleinden. Afmelden voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naa info@haircombi.nl of via een speciale link in de nieuwsbrief. U betaalt alleen de vervoerskosten volgens de basistarieven.

4.2 Productaanbevelingen
Als NEWSHA-klant ontvangt u productaanbevelingen die overeenkomen met uw recente aankopen via e-mail, ongeacht of u de nieuwsbriefservice hebt geactiveerd. Als u niet langer productaanbevelingen wenst te ontvangen, laat het ons dan schriftelijk weten op info@haircombi.nl of gebruik de speciale link in de verwijzings-e-mail. U betaalt alleen de vervoerskosten volgens de basistarieven. 5. Noodzakelijke toestemming
U kunt uw toestemming voor gegevensgebruik en -verwerking op elk moment intrekken met toekomstig effect. De herroeping kan door middel van een informele brief aan de Hair Combi,
Edo Karell, Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
NETHERLANDS of per e-mail: info@haircombi.nl.

5. Eigen informatierechten over opgeslagen klantgegevens
U kunt uw klantgegevens bekijken en wijzigen in het klantenloginegebied.

6. Recht op informatie
U hebt ook het recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk gewenst moment informatie opvragen over de mate van gebruik van uw gegevens. Informeer ons alstublieft informeel over uw informatieaanvraag per e-mail naar info@haircombi.nl of per post met: Hair Combi
Herr Edo Karell
Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond. 7. Versleuteling van persoonlijke informatie
Newsha maakt gebruik van SSL (Secure Socket Layer) beveiligde server software en versleutelt al uw persoonlijke gegevens, zoals betalingsgerelateerde data (credit card nummer, bankrekeningnummer, enz.) Die worden gebruikt voor de verwerking van uw bestelling, en de naam, het adres en alle ordergegevens. Deze informatie kan niet worden gelezen door onbevoegden wanneer ze via internet worden verzonden. Alle klanten informatie wordt opgeslagen in Newsha op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en beschermd door een "firewall" tegen toegang van buitenaf. Zoals u wellicht weet, kan de overdracht van gegevens via internet kwetsbaar zijn. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden (bijv. In geval van communicatie via e-mail, enz.) Is daarom helaas niet mogelijk.

8. Aansprakelijkheid voor externe link
Voor zover ons aanbod links naar externe websites van derden bevat, hebben we geen invloed op de inhoud ervan. De inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder of operator van de pagina's; Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van de link die door ons werd gemaakt. Een consistente inhoudscontrole van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Mochten we kennis nemen van overtredingen, dan zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen. 10. Naleving van auteursrechten van derden
De inhoud die is gemaakt door de exploitanten van de site en die op deze pagina's werkt, valt onder de Duitse auteursrechtwetgeving. Reproductie, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is alleen toegestaan ​​met de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Als u een inbreuk op het auteursrecht ontdekt, vragen we u om een ​​notitie. Na kennisgeving van schendingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk beoordelen en indien nodig verwijderen.